Sunday, October 23, 2011

SEMINAR TAMADUN ISLAM

Salam buat semua pelajar PPISMP F3E dan F3F,
Terima kasih kepada anda semua kerana telah membantu Jabatan Pendidikan Islam & Moral untuk menjayakan Seminar Tamadun Islam pada 18 Oktober 2011.

Tahniah diucapkan di atas kecemerlangan anda semua membuat pembentangan PBL sempena seminar tersebut. Syabas di atas segala daya usaha dan kesungguhan anda menyiapkan bahan pembentangan yang terdiri daripada persembahan laman web, laman blog, banner, flyer, persembahan power point dan movie.  Semua persembahan hebata belaka.

Terima kasih kepadaa pensyarah yang sudi hadir ( Tuan Haji Ismail Mat Ludin dan Ustaz Mohd Shukri Ahmad ) dan terima kasih kepada pelajar senior yang meluangkan masa menghadirinya.  Sesungguhnya diharapkan kehadiran dan penyertaan anda akan meberikan sedikit manfaat dari segi aspirasi untuk mengendalikan PBL semasa anda berada di sekolah nanti.  Semoga Allah memberkati usahakita semua untuk memperlihatkan bahawa Islam itu dinamik dan guru Pendidikan Islam juga canggih.

Saya kagum dengan anda semua.

Wednesday, October 12, 2011

PBL: Project Based Learning

Unit Plan Seminar Tamadun Islam


Khulafak Al-Rashidin merupakan penyambung kepada salsilah kepemimpinan nubuwah baginda Rasulullah SAW.  Kepemimpinan Khulafak Al-Rashidin telah memperlihatkan teladan kepemimpinan yang berteraskan ketaqwaan kepada Allah dan pelaksanaan tatacara hidup yang berlandaskan Syariat Allah.  Justeru kepemimpinan mereka sangat signifikan untuk dicontohi oleh pemimpin yang kercita-cita memperoleh keredhaan Allah dan adil.

Dalam projek ini, pelajar akan memainkan peranan sebagai pembentang wacana yang dipertanggungjawabkan untuk merumuskan idealism kepemimpinan Khulafak Al-Rashidin secara perbandingan bagi meningkatkan dan memantapkan penghayatan setiap individu terhadap kepemimpinan Islam  dalam kalangan  warga organisasi IPG KSAH. Pelajar akan membentangkan hasil tugasan mereka dalam sesi khas bersama warga organisasi. Hasil tugasan akan meliputi Blog, laman sesawang, persembahan power point, brochure, poster deskriptif dan tayangan video. Hasilan pelajar akan dinilai dengan rubric khas bagi setiap produk iaitu rubric blog & laman sesawang, rubric presentation, rubric brochure, rubric poster dan rubric video.  Manakala proses gerak kerja bagi menghasilkan produk-produk ini akan dinilai dengan senarai semak shakhsiah.


     Goal               Role                Audience            Set of tasks         Product           Evaluation


Khulafak Al-Rasyidin:

1.      Pentadbiran

2.      Pendidikan

3.      Ekonomi

4.      Ketenteraan

5.      Kemasyarakatan

6.      Hubungan diplomatic


Essential Question
Apakah cirri-ciri idola anda?

Unit Question
Siapakah pemimpin idola anda?

Content Questions
Apakah maksud Khulafak Al-Rashidin?
Apakah jasa atau sumbangan Khulafak Al-Rashidin?
Apakah ciri kepeimpinan Khulafak Al-Rashidin?
Bandingkan pencapaian Khulafak Al-Rashidindari segi pendidikan?
Bandingkan pencapaian Khulafak Al-Rashidindari segi ketenteraan?
Bandingkan pencapaian Khulafak Al-Rashidindari segi ekonomi?
Bandingkan pencapaian Khulafak Al-Rashidindari segi pentadbiran?
Bandingkan pencapaian Khulafak Al-Rashidindari segi kemasyarakatan?
Bandingkan pencapaian Khulafak Al-Rashidindari segi hubungan diplomatik?
Apakah pengajaran daripada kepemimpinan Khulafak Al-Rashidin?

Assessment Summary

Penilaian dijalankan secara berterusan bermula dengan penilaian persediaan dan kesediaan para pelajar untuk mengikuti kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P) berasaskan projek (PBL). Senarai semak ini mengandungi carta Gantt pengurusan projek P&P ini agar perkembangannya sentiasa dalam kawalan dan sebarang perubahan dapat dilakukan pengubahsuaian dengan kadar segera. Senarai semak kedua disediakan untuk mengesan dan membangunkan pelajar dari segi penghayatan nilai dan ciri kemahiran abad ke 21.  Senarai semak ini disediakan untuk menilai penglibatan pelajar sepanjang menyiapkan produk masing-masing.  Lima rubrik juga disediakan untuk menilai produk yang dihasilkan iaitu brochure, tayangan video, persembahan powerpoint, poster deskriptif dan blog/laman sesawang.

Prerequisite Skills
1.    Kemahiran mengoperasi computer.

2.    Kemahiran beberapa perisian khusus iaitu Adobe Photoshop, Microsoft Publisher, MS Frontpage, MS Powerpoint dan Windows Movie Maker.

3.    Kemahiran mengakses internet.

4.    Kemahiran mengklasifikasi maklumat.

5.    Kemahiran mengolah maklumat.

6.    Kemahiran membuat rumusan daripada maklumat.
7.  Kemahiran pengucapan awam.

Instructional Procedures

Langkah 1 ( Pengenalan projek )
1 jam pertama minggu pertama.
 1. Pensyarah berbincang dengan pelajar untuk menjawab soalan utama.
 2. Pelajar menyumbang dan menyarankan pandangan untuk menjawab soalan unit.
 3. Pensyarah menerangkan projek yang akan dijalankan.
 4. Pelajar dibahagikan kepada enam kumpulan.
 5. Pensyarah memberikan tugasan kepada setiap kumpulan seperti berikut:
  1. Kumpulan 1 menghasilkan persembahan poster deskriptif.
  2. Kumpulan 2 menghasilkan persembahan movie.
  3. Kumpulan 3 menghasilkan persembahan laman blog.
  4. Kumpulan 4 menghasilkan persembahan brochure.
  5. Kumpulan 3 menghasilkan persembahan powerpoint.
  6. Kumpulan 4 menghasilkan persembahan laman sesawang.

Langkah 2
1 jam kedua minggu pertama.
1.    Pelajar mengakses maklumat dalam perpustakaan atau internet bagi menjawab soalan kandungan.
2.    Pelajar mencatat apa sahaja maklumat yang berkaitan.
3.    Pelajar mengklasifikasi maklumat berasaskan tugasan yang diberi.

Langkah 3
1 jam pertama minggu kedua.
4.    Pelajar mengakses maklumat dari internet bagi menjawab soalan kandungan.
5.    Pelajar mencatat apa sahaja maklumat yang berkaitan.
6.    Pelajar mengklasifikasi maklumat berasaskan tugasan yang diberi.

Langkah 4
1 jam kedua minggu kedua.
1.    Pelajar menyusun maklumat.
2.    Pelajar memuatkan maklumat ke dalam produk projek.
3.    Pensyarah memantau aktiviti pelajar di samping memberikan bantuan teknikal berkaitan perisian yang digunakan.

Langkah 5
1 jam pertama minggu ke tiga.
1.    Pelajar memurnikan produk perembahan.
2.    Pensyarah memantau aktiviti pelajar.
3.    Pensyarah memudahcara aspek-aspek teknikal projek terutama berkaitan perisian yang digunakan.

Langkah 6
1 jam kedua minggu ketiga.
1.    Pelajar mempersembahkan hasil tugasan masing-masing dalam Seminar Tamadun Islam.
2.    Pelajar menilai hasil tugasan rakan.
3.    Pelajar membuat refleksi kendiri terhadap pengalaman menghasilkan projek.
4.    Pelajar dan pensyarah merumuskan isi pengajaran.
( AKAN DIKEMASKINI KEMUDIAN )

Monday, September 26, 2011

PEMUKIMAN PENSYARAH KANAN & KETUA JABATAN BERSAMA PENGARAH

Assalamualaikum,
para pelajar Pengajian Islam 1 &2,
adalah dimaklumkan bahawa saya akan menghadiri program pemukiman Pensyarah Kanan, Ketua Jabatan & Ketua Unit bersama Tuan Pengarah IPG KSAH mulai 27 hingga 29 September 2011 di Pulau Pendidikan, Tasik Banding, Grik, Perak.

Sehubungan dengan itu, kuliah diteruskan juga dan anda dikehendaki memenuhi tugasan Pembelajaran Berasaskan Projek (PBL) yang telah diagihkan kepada anda sebelum ini.  Semua tugasan itu akan dibentang dalam Seminar Tamadun Islam bertema Kepemimpinan Khulafak Al-Rashidin.  Seminar ini dijangka akan dirasmikan oleh Tuan Pengarah IPG KSAH.  Buatlah yang terbaik dan buktikan anda mampu mempersembahkan hasilan yang berkualiti.

Sekian, wassalam.
Selamat Maju Jaya.

Monday, July 25, 2011

TUGASAN GANTI KULIAH PA 3311 PENGAJIAN ISLAM 1 PPISMP AMNILAN JUN 2010 F3E & F3F

Asaalamualaikum warahmatullah,
Dedikasi buat semua pelajar PPISMP Pengajian Agama Ambilan Jun 2010 F3E dan F3F,
Para pelajar yang dikasihi,

Saya telah diamanahkan untuk menjadi fasilitator Kursus Pembinaan Item seperti butiran berikut:
Tarikh: 25 dan 26 Julai 2011 (Isnin dan Selasa)
Masa: 0800-1700
Tempat: Pusat Latihan Guru Dalam Perkhodmatan, Sungai Karangan, Kedah.

Sehubungan dengan kursus itu, maka didapati ia melibatkan masa kuliah kita iaitu pada 26 Julai 2011.  Bagi menggantikan kuliah tersebut, maka saya telah menyediakan Tugasan Ganti Kuliah supaya anda tidak ketinggalan pelajaran dan mampu menjawab soalan kuiz (KKP) dengan cemerlang.  Kuiz 2 akan dilangsungkan pada minggu hadapan.

Oleh itu, anda dikehendaki memuaturun tugasan tersebut dan ikut arahan seperti yang terdapat di dalamnya.

Tugasan Ganti Kuliah 26072011.

Selamat belajar.

Saturday, July 16, 2011

TUGASAN GANTI KULIAH PENGAJIAN ISLAM 1 & 2

Pelajar-pelajar yang dikasihi,
Saya akan menghadiri kursus Latihan Pembangunan Staf (Meeting Challenges In The New Zealand Experiences) mulai 18 - 20 Julai 2011.
Justeru itu, bersama ini saya sediakan Tugasan Ganti Kuliah bagi sepanjang tempoh tersebut seperti berikut:

1. 19072011 Pengajian Islam 1 Kumpulan PPISMP F3E & F3F
2. 20072011 Pengajian Islam 2 Kumpulan PPISMP F3E

Baca dan akur arahan seperti terdapat dalam tugasan yang dilampirkan.

Saturday, July 2, 2011

PENILAIAN KURSUS PENGAJIAN ISLAM 1

Salam buat pelajar Pengajian Agama PPISMP semester 3 (F3E) dan (F3F),

Berdasarkan perbincangan dengan penyelaras kursus Pengajian Islam 1, Ustaz Mohd. Shukri Ahmad, maka dipersetujui bahawa penilaian bahagian Sejarah Islam berdasarkan kaedah kuiz.  Justeru itu saya akan mengurus ujian ini sebanyak lima kali sepanjang semester ini iaitu setiap tiga minggu interaksi.  Moohon para pelajar bersedia kerana jawapan anda adalah muktamad.

Sekian, wassalam.

Thursday, June 30, 2011

PENILAIAN KURSUS PENGAJIAN ISLAM 2

Assalamualaikum para pelajar yang dikasihi,
Hasil perbincangan dengan rakan pensyarah yang mengajar mata pelajaran Pengajian Islam 2, maka dipersetujui bahawa bahagian Tamadun Islam akan dinilai melalui pembentangan. Makala bahagian-bahagian lain akan dinilai seperti berikut:
1. Qiraat (Tasmik) - Tuan Haji Ismail Mat Ludin
2. Akhlak (Tugasan) - Puan Hajjah Shabibah Shaufit Affandi
3. Ulum Hadith (Kuiz) - Puan Hajjah Gazilah Mohd Isa
4. Tamadun Islam (Pembentangan) - Ustaz Md Zuki Hashim

Sekian untuk makluman dan persediaan awal anda.